Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
(link do dokumentu na stronie http://www.kapitalludzki.gov.pl)   

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wersja 1.06.2010
(link do dokumentu na stronie http://www.kapitalludzki.gov.pl)

Zasada równości szans

(link do dokumentu na stronie http://www.kapitalludzki.gov.pl) 

Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
(link do dokumentu na stronie http://www.efs.gov.pl/)

Logotyp Unii Europejskiej