Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Praca dyplomowa Violetty Gac-Gowinek pt. ROZWÓJ ZAWODOWY PIELĘGNIAREK PO UKOŃCZENIU STUDIÓW POMOSTOWYCH NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO W WYŻSZEJ SZKOLE ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W ZAMOŚCIU - napisana pod kierunkiem dr n. mad. Ewy Kostrzewy-Zabłockiej w Katedrze Pielęgniarstwa Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu - w ramach studiów pomostowych Projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach stadiów pomostowych” .

Praca Dyplomowa

Logotyp Unii Europejskiej