Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Informacja dotycząca prowadzenia kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo oraz prowadzenia specjalizacji dla pielęgniarek i położnych
Czytaj więcej: Kształcenie na specjalnościach pielęgniarstwo i położnictwo
Całokształt zagadnień kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych regulują w szczególności:
Czytaj więcej: Podstawy prawne kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Logotyp Unii Europejskiej