9 konferencja informacyjno-szkoleniowa w WarszawieW dniach 14-15 maja br. w Hotelu Holiday Inn odbyła się 9 konferencja informacyjno-szkoleniowa zorganizowana przez Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia w ramach realizacji Projektu Systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Konferencja skierowana była do 68 uczelni realizujących studia pomostowe w ramach ww. Projektu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Uniwersytetów Medycznych oraz publicznych i niepublicznych szkół wyższych.

W konferencji udział wzięli m. in.:

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PREZENTACJAMI PRELEGENTÓW