W dniach 16-17 czerwca br. w Hotelu JM w Warszawie odbyła się 11 konferencja informacyjno-szkoleniowa zorganizowana przez Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia w ramach realizacji Projektu Systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Konferencja skierowana była do 64 uczelni realizujących studia pomostowe w ramach ww. Projektu, uczestniczyło w niej 130 osób.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Uniwersytetów Medycznych oraz publicznych i niepublicznych szkół wyższych.

W konferencji udział wzięli m. in.:

W ramach spotkania zaprezentowano następujące zagadnienia:

Organizator spotkania, Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych serdecznie dziękuje wszystkim prelegentom i uczestnikom spotkania.