Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Ostatni nabór na studia pomostowe w ramach projektu odbył się wiosną 2015 r.

Ulotka informująca o dodatkowym naborze na studia pomostowePrzedstawiamy ulotkę informującą o dodatkowym naborze na studia pomostowe w ramach Projektu na rok akademicki 2013/2014 zawierającą również kilka krótkich informacji o Projekcie. Ulotka jako insert, będzie dołączona do sierpniowego wydania czasopisma „Magazynu Pielęgniarki i Położnej" oraz czasopisma „Menedżer Zdrowia" w ilości 14 500 sztuk.

Departament Pielęgniarek i Położnych przypomina, o konieczności wypełniania ankiet przez osoby kończące obecnie studia pomostowe realizowane w ramach Projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Osoby kończące studia są zobowiązane wypełniać ankiety służące do oceny realizacji projektu w formie elektronicznej. Studenci muszą wypełnić ankietę w terminie do 2 tygodni od daty zakończenia kształcenia.

Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych" współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku 2009.

Pełna treść raportu prezentującego wyniki badań

Za realizację Projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych" odpowiada Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II, Działania 2.3 Poddziałania 2.3.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Na realizację projektu przeznaczono blisko 193,1 mln. zł.

Czytaj więcej: Informacja o Projekcie

Logotyp Unii Europejskiej