Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Informujemy, iż w ramach postępowania znak sprawy: ZZP – 07 / 14 cz. 1 i 2 wybrano oferty wykonawcze uczelni uprawnionych do prowadzenia dla pielęgniarek i położnych, studiów pomostowych, które rozpoczną się wiosną  2014 roku, złożone w odpowiedzi na II Zaproszenie do składania ofert wykonawczych z dnia 25 lutego br.

Pełna treść ogłoszenia oraz wykaz złożonych/wybranych ofert w ramach postępowania  dla kierunku pielęgniarstwo  dla kierunku położnictwo.

Kierunek pielęgniarstwo

Kierunek położnictwo

Logotyp Unii Europejskiej