Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Informujemy, iż w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano oferty ramowe uczelni uprawnionych do prowadzenia studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną się wiosną 2014 roku.

Pełna treść ogłoszenia z dnia 8 stycznia 2014r. oraz wykaz złożonych ofert w ramach postępowania.

Ogłoszenie o wyborze ofert ramowych

Logotyp Unii Europejskiej