Informujemy, iż w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano oferty ramowe uczelni uprawnionych do prowadzenia studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną się wiosną 2014 roku.

Pełna treść ogłoszenia z dnia 8 stycznia 2014r. oraz wykaz złożonych ofert w ramach postępowania.

Ogłoszenie o wyborze ofert ramowych