Departament Pielęgniarek i Położnych przypomina, o konieczności wypełniania ankiet przez osoby kończące obecnie studia pomostowe realizowane w ramach Projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Osoby kończące studia są zobowiązane wypełniać ankiety służące do oceny realizacji projektu w formie elektronicznej. Studenci muszą wypełnić ankietę w terminie do 2 tygodni od daty zakończenia kształcenia.