Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Uczelnie wskazane w "Ogłoszeniu o wyborze ofert wykonawczych" opublikowanym w dniu 5 marca 2012 roku, znajdujące się w rankingu najkorzystniejszych ofert wykonawczych na pozycjach nr: 2, 3 i 4 , czyli: Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu odstąpiły od podpisania umowy wykonawczej na realizację studiów pomostowych dla położnych ze względu na ograniczoną liczbę miejsc objętych dofinansowaniem, przyznanych przez Zamawiającego w ramach posiadanych środków.

Ogłoszenie Zakładu Zamówień Publicznych Przy Ministrze Zdrowia z dnia 9 marca 2012r.

Logotyp Unii Europejskiej