Uczelnie wskazane w "Ogłoszeniu o wyborze ofert wykonawczych" opublikowanym w dniu 5 marca 2012 roku, znajdujące się w rankingu najkorzystniejszych ofert wykonawczych na pozycjach nr: 2, 3 i 4 , czyli: Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu odstąpiły od podpisania umowy wykonawczej na realizację studiów pomostowych dla położnych ze względu na ograniczoną liczbę miejsc objętych dofinansowaniem, przyznanych przez Zamawiającego w ramach posiadanych środków.

Ogłoszenie Zakładu Zamówień Publicznych Przy Ministrze Zdrowia z dnia 9 marca 2012r.