Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Przekazujemy informację o wyborze ofert wykonawczych w ramach postępowania znak sprawy: ZZP - 18 / 12 ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ W SPRAWIE WYBORU UCZELNI UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, STUDIÓW POMOSTOWYCH, KTÓRE ROZPOCZNĄ SIĘ WIOSNĄ W 2012 ROKU.

Pełna informacja do pobrania:

CZ. 1 WYBÓR UCZELNI UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA DLA PIELĘGNIAREK STUDIÓW POMOSTOWYCH, KTÓRE ROZPOCZNĄ SIĘ WIOSNĄ W 2012 ROKU

CZ. 2 WYBÓR UCZELNI UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA DLA POŁOŻNYCH STUDIÓW POMOSTOWYCH, KTÓRE ROZPOCZNĄ SIĘ WIOSNĄ W 2012 ROKU

Logotyp Unii Europejskiej