Przekazujemy informację o wyborze ofert wykonawczych w ramach postępowania znak sprawy: ZZP - 18 / 12 ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ W SPRAWIE WYBORU UCZELNI UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, STUDIÓW POMOSTOWYCH, KTÓRE ROZPOCZNĄ SIĘ WIOSNĄ W 2012 ROKU.

Pełna informacja do pobrania:

CZ. 1 WYBÓR UCZELNI UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA DLA PIELĘGNIAREK STUDIÓW POMOSTOWYCH, KTÓRE ROZPOCZNĄ SIĘ WIOSNĄ W 2012 ROKU

CZ. 2 WYBÓR UCZELNI UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA DLA POŁOŻNYCH STUDIÓW POMOSTOWYCH, KTÓRE ROZPOCZNĄ SIĘ WIOSNĄ W 2012 ROKU