Informujemy, iż w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano oferty ramowe uczelni uprawnionych do prowadzenia dla pielęgniarek i położnych, studiów pomostowych, które rozpoczną się wiosną w 2012 roku.

Pełna treść ogłoszenia oraz wykaz złożonych/wybranych ofert w ramach postępowania.