Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Departament Pielęgniarek i Położnych informuje o przeprowadzeniu dodatkowego naboru wiosennego na studia pomostowe jeszcze w roku akademickim 2011/2012 w ramach posiadanych środków finansowych. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będzie przeprowadzone zgodnie z dotychczasowymi zasadami i będą mogły wziąć w nim udział tylko te uczelnie, które nie wykorzystały limitów przyjęć z roku akademickiego 2011/2012. Procedura przetargowa przeprowadzona będzie w dwóch etapach. W pierwszym etapie wybrane zostaną uczelnie spełniające określone w specyfikacji warunki, z którymi następnie zawarte będą umowy ramowe, uprawniające uczelnie do przystąpienia do II etapu postępowania, czyli składania ofert wykonawczych na prowadzenie studiów pomostowych, które rozpoczną się wiosną 2012 roku. W drugim etapie postępowania warunkiem udziału będzie posiadanie niewykorzystanego limitu przyjęć na studia pomostowe z roku akademickiego 2011/2012. Jedynym kryterium wyboru ofert wykonawczych będzie cena za jeden semestr kształcenia przypadająca na jednego studenta. Od nowego roku akademickiego 2012/2013 – nie będzie już limitów przyjęć na kierunki pielęgniarstwo i położnictwo, w związku z tym będą nieco zmienione zasady przeprowadzania postępowania, tak aby można było zabezpieczyć możliwość podjęcia studiów pomostowych przez pielęgniarki i położne w ramach Projektu na terenie całego kraju. Planowane rozpoczęcie prac komisji przetargowej, która określi zasady wyboru uczelni uprawnionych do prowadzenia studiów pomostowych od października 2012 roku zaplanowane jest na luty - marzec 2012 roku. W załączeniu dokumenty przetargowe udostępnione na stronie internetowej Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia dot. postępowania na zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru uczelni uprawnionych do prowadzenia dla pielęgniarek i położnych studiów pomostowych, które rozpoczną się w 2012r. (nabór wiosenny).

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ:

wzór umowy ramowej ZZP - 18/12 cz. 2

wzór umowy ramowej ZZP - 18/12 cz. 1

Formularze:

druk oferty z załącznikami

Logotyp Unii Europejskiej