Uprzejmie informujemy, że Instytucja Zarządzająca dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zaktualizowała Instrukcję wypełniania Formularza PEFS 2007. W ramach wprowadzonych zmian udostępnione zostało narzędzie pozwalające w podstawowym zakresie ocenić jakość danych wprowadzonych do Formularza PEFS 2007 i/lub naprawić niektóre błędy, m.in. format dat - Formularz PEFS 2007 – Walidator.

Dokument został również rozbudowany o „Procedurę nadawania sztucznych numerów NIP i REGON na potrzeby PEFS 2007".

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi dokumentami z zakresu PEFS, w tym zaktualizowanymi i nowymi dokumenty omówionymi powyżej.