Uprzejmie informujemy, iż w ramach obowiązków informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją studiów pomostowych w ramach Projektu pn.: „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, uczelnia zobowiązana jest do stosowania Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Prosimy o zapoznanie się z pismem Pani dyr. Beaty Cholewki w powyższej sprawie skierowane w szczególności do nowych Uczelni w Projekcie, oraz do pobierania i korzystania z wzorów dokumentów.

<br>