Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Informujemy, iż w dniu 15 września 2011r. Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia zamieścił ogłoszenia o wyborze ofert wykonawczych dotyczących naboru jesiennego ( rozpoczęcie studiów jesienią 2011r. ) – dla kierunków kształcenia pielęgniarstwo i położnictwo.

Zapraszam do zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia:

Ogłoszenie - kierunek pielęgniarstwo

Ogłoszenie - kierunek położnictwo

Logotyp Unii Europejskiej