Wręczanie dyplomówW dniu 29 kwietnia 2011 r. w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej odbyła się uroczystość wręczenia absolwentom dyplomów ukończenia studiów pomostowych realizowanych przez uczelnię w ramach Projektu systemowego pn. "Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki." W uroczystości udział wzięli Pan Krzysztof Piotrowski i Marcin Liberadzki przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia Departamentu Pielęgniarek i Położnych. Dyplomy licencjackie wraz z certyfikatami uzyskanymi po zakończeniu udziału w Projekcie finansowanym ze środków unijnych wręczyli Jego Magnificencja prof. zw. dr hab. Mieczysław Adamowicz Rektor i Pani dr Stanisława Spisacka Dyrektor Instytutu Zdrowia Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Więcej informacji na stronie.

Zobacz zdjęcia z konferencji: