Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Uprzejmie informujemy o tym, że Beneficjent Systemowy – Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia w dniach 18-19 marca 2011 r. przeprowadził w ramach wizyty planowej kontrolę w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach.

Zakres kontroli obejmował prawidłowe wykonywanie przez wykonawcę obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie studiów pomostowych. W kontroli ze strony jednostki kontrolującej udział brały panie: Dorota Zinkowska i Ewa Macieszko.

Logotyp Unii Europejskiej