Uprzejmie informujemy o tym, że Beneficjent Systemowy – Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia w dniach 18-19 marca 2011 r. przeprowadził w ramach wizyty planowej kontrolę w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej w Siedlcach.

Zakres kontroli obejmował prawidłowe wykonywanie przez wykonawcę obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie studiów pomostowych. W kontroli ze strony jednostki kontrolującej udział brały panie: Dorota Zinkowska i Ewa Macieszko.