Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Departament Pielęgniarek i Położnych zwraca się do wszystkich Uczelni biorących udział w Projekcie z prośbą o nadsyłanie dokumentów sprawozdawczych na właściwych drukach, stanowiących odpowiednie załączniki do umów. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych pomyłek. DPiP uprzejmie informuje o tym, że w kolejnych latach umowy oraz załączniki do nich ulegały pewnej modyfikacji, przypominając jednocześnie, że począwszy od naboru jesiennego 2010 r. istnieje ścieżka AB pielęgniarstwo, (w miejsce wcześniejszych dwóch odrębnych ścieżek A i B).

Logotyp Unii Europejskiej