Departament Pielęgniarek i Położnych wyjaśnia, że Portal Pielęgniarek i Położnych, zamieszczając informację o unieważnieniu postępowania na zawarcie umowy ramowej w sprawie wyboru uczelni uprawnionych do prowadzenia dla pielęgniarek i położnych studiów pomostowych, które rozpoczną się w 2011 roku w ramach projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych"celowo wprowadził w błąd środowisko pielęgniarek i położnych, pisząc że: „Ministerstwo Zdrowia w dniu dzisiejszym unieważniło postępowanie przetargowe na wyłonienie uczelni, które miały prowadzić bezpłatne studia pomostowe w 2011 roku" - bez podkreślenia najistotniejszej rzeczy, że zostanie ogłoszone nowe postępowanie w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie należy zaznaczyć, że nikt z Portalu Pielęgniarek i Położnych nie konsultował się w przedmiotowej sprawie z Departamentem Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia.
  
Ponadto Departament Pielęgniarek i Położnych informuje, iż w związku z koniecznością unieważnienia ww. postępowania nie odbędzie się wcześniej planowany nabór na studia pomostowe od semestru letniego (nabór luty/ marzec 2011 roku).  
Jednocześnie należy podkreślić, iż wkrótce zostanie wszczęte ponowne postępowanie w przedmiotowej sprawie, w ramach którego przewiduje się dofinansowanie studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych, rozpoczynających się w 2011 roku. W ramach nowego postępowania przewiduje się tylko nabór na studia rozpoczynające się od października br.

Ogłoszenie o ponownym zamówieniu zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia pod adresem: www.zzpprzymz.pl.
Do wszystkich uczelni uprawnionych do prowadzenia studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych zostanie wysłana informacja w przedmiotowej sprawie.