Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Zdjęcie przedstawiające budynekSpotkanie informacyjno-szkoleniowe skierowane do nowych uczelni, przystępujących do realizacji studiów pomostowych w ramach Projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że organizuje spotkanie informacyjno-szkoleniowe skierowane do uczelni, które podpisały Umowę Ramową i po raz pierwszy przystąpią do realizacji studiów pomostowych w ramach Projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałania 2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych. 


Spotkanie odbędzie się w dniu 14 kwietnia br. o godz. 11.00 w Sali Kinowej Ministerstwa Zdrowia w Warszawie, ul. Miodowa 15 i zostanie poświęcone zagadnieniom związanym m.in. z realizacją i obowiązkami wykonawców wynikającymi z podpisania umowy, m. in. takimi jak: kwestie związane z finansowaniem, sprawozdawczością i zasadami prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych.

Logotyp Unii Europejskiej