Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża
 • Kontrast:

  Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Logo studiów pomostowychSpotkanie informacyjno-szkoleniowe zorganizowane przez Departament Pielęgniarek i Położnych w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych"

W dniu 14 kwietna 2010 r. w Ministerstwie Zdrowia przy ul. Miodowej 15, odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe skierowane do uczelni, które podpisały Umowę Ramową i po raz pierwszy przystąpią do realizacji studiów pomostowych w ramach Projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałania 2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych.

Do uczestnictwa w spotkaniu zostali zaproszeni przedstawiciele nowych uczelni które przystąpiły do realizacji studiów pomostowych w ramach ww. projektu w marcu 2010r.

 1. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok,
 2. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, 59-220 Legnica,
 3. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Tadeusza Kościuszki 4, 90-419 Łódź,
 4. Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego, ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom,
 5. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, ul. Piwna 3,87-800 Włocławek.


Do uczestnictwa w spotkaniu zostali zaproszeni przedstawiciele nowych uczelni które mogą przystąpić do realizacji studiów pomostowych w ramach ww. projektu w październiku 2010r.

 1. Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia, ul. Krakowska 9,15-875 Białystok,
 2. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno,
 3. Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Lipińskiego, ul. Jagiellońska 109A, 25-734 Kielce,
 4. Uniwersytet Zielonogórski, ul. Licealna 9,65-417 Zielona Góra.


W ramach spotkania prelekcje wygłosili:

 • Beata Cholewka, Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia – Prezentacja Projektu systemowego w ujęciu historycznym pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 • Małgorzata Zadorożna, Naczelnik Wydziału Instytucji Wdrażającej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Departamencie Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia – Rola i zadania Instytucji Wdrażającej w procesie monitorowania projektów systemowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 • Jolanta Skolimowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia – Procedura ustalania limitów przyjęć na studia medyczne, w tym na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo,
 • Dorota Zinkowska, Radca Ministra, Departament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia – Zasady wyboru uczelni uprawnionych do prowadzenia studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL,
 • Radosław Jamiołkowski, przedstawiciel Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia - Aspekty prawne i organizacyjne umowy wykonawczej,
 • Krzysztof Piotrowski, przedstawiciel Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia – Rozliczenia finansowe związane z umową wykonawczą,
 • Ewa Macieszko, przedstawiciel Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia – Obszary kontroli realizowanych przez Beneficjenta Systemowego,
 • Krystyna Kret, przedstawiciel Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia – Zasady prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych.


Organizator spotkania, Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych serdecznie dziękuje wszystkim prelegentom i uczestnikom spotkania.

Logotyp Unii Europejskiej