Logo studiów pomostowychSpotkanie informacyjno-szkoleniowe zorganizowane przez Departament Pielęgniarek i Położnych w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych"

W dniu 14 kwietna 2010 r. w Ministerstwie Zdrowia przy ul. Miodowej 15, odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowe skierowane do uczelni, które podpisały Umowę Ramową i po raz pierwszy przystąpią do realizacji studiów pomostowych w ramach Projektu systemowego pn. „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałania 2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych.

Do uczestnictwa w spotkaniu zostali zaproszeni przedstawiciele nowych uczelni które przystąpiły do realizacji studiów pomostowych w ramach ww. projektu w marcu 2010r.

  1. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok,
  2. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy, ul. Sejmowa 5A, 59-220 Legnica,
  3. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Al. Tadeusza Kościuszki 4, 90-419 Łódź,
  4. Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego, ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom,
  5. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, ul. Piwna 3,87-800 Włocławek.


Do uczestnictwa w spotkaniu zostali zaproszeni przedstawiciele nowych uczelni które mogą przystąpić do realizacji studiów pomostowych w ramach ww. projektu w październiku 2010r.

  1. Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia, ul. Krakowska 9,15-875 Białystok,
  2. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 38, 62-200 Gniezno,
  3. Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Lipińskiego, ul. Jagiellońska 109A, 25-734 Kielce,
  4. Uniwersytet Zielonogórski, ul. Licealna 9,65-417 Zielona Góra.


W ramach spotkania prelekcje wygłosili:


Organizator spotkania, Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych serdecznie dziękuje wszystkim prelegentom i uczestnikom spotkania.