Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

W dniach 6-7 grudnia w Warszawie odbędzie się konferencja informacyjno-szkoleniowa zatytułowana Gdzie jesteśmy? dla uczelni biorących udział w Projekcie, realizowana w ramach projektu Systemowego Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Miejsce konferencji – Hotel Gromada, Plac Powstańców Warszawy 2.

Logotyp Unii Europejskiej