W dniach 6-7 grudnia w Warszawie odbędzie się konferencja informacyjno-szkoleniowa zatytułowana Gdzie jesteśmy? dla uczelni biorących udział w Projekcie, realizowana w ramach projektu Systemowego Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Miejsce konferencji – Hotel Gromada, Plac Powstańców Warszawy 2.