Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża
  • Kontrast:

    Zmień kontrast

Projekt systemowy pn. kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki realizowany przez departament pielęgniarek i położnych.

Harmonogram kontroli Beneficjentów - planowanych i doraźnych działań w latach 2009-2010

Kontrole w roku 2010
W 2010 roku planowanych było 10 kontroli
 Wykaz przeprowadzonych kontroli w 2010 roku.


Kontrole w roku 2009
W 2009 roku Beneficjent przeprowadził w ramach Projektu 14 planowanych kontroli w uczelniach biorących udział w Projekcie.
Najczęściej występujące nieprawidłowości:

  • wykonawca nie zamieszcza na dokumentach informacji o współfinansowaniu Projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
  • Funduszu Społecznego,
  • stosuje na dokumentach związanych z realizacją Projektu nieprawidłowe proporcje logotypów PO KL,
  • stosuje nieprawidłowe proporcje w przypadku zamieszczania logotypu uczelni w ciągu znaków.

Wykaz przeprowadzonych kontroli w 2009 roku

Logotyp Unii Europejskiej