Harmonogram kontroli Beneficjentów - planowanych i doraźnych działań w latach 2009-2010

Kontrole w roku 2010
W 2010 roku planowanych było 10 kontroli
 Wykaz przeprowadzonych kontroli w 2010 roku.


Kontrole w roku 2009
W 2009 roku Beneficjent przeprowadził w ramach Projektu 14 planowanych kontroli w uczelniach biorących udział w Projekcie.
Najczęściej występujące nieprawidłowości:

Wykaz przeprowadzonych kontroli w 2009 roku